ช้างเดินเล่น

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช้างเดินเล่นค่ะ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ช้างเดินเล่นคือ?

“ช้างเดินเล่น” ถ้าไม่คิดมาก
ภาพของช้างเด็กตัวหนึ่งเดินอยู่อย่างสบายๆ มีหนูสามตัววิ่งไล่หลังตามมา
ก็น่าจะทำให้รู้สึกสบายๆ ไปเรื่อยๆ ช้าๆ แต่ว่ามีความสุข
ซึ่งก็เป็นอารมณ์ที่อยากให้เกิดขึ้นในการทำงานสร้างสรรค์ของกลุ่ม

แต่ถ้ามองลึกลงไปในความคิดของการออกแบบ “ช้างเดินเล่น”คือรูปสัญญะที่ถอดมาจาก
“บาลคณปติ” (บาน-ละ-คะ-นะ-ปะ-ติ) 1 ใน 32 ปางขององค์พระพิฆเนศ
เทพแห่งความสำเร็จในวัยเยาว์ ปางอันเป็นที่รักของทุกคนและเด็กๆ
ซึ่งปกติจะอยู่ในท่าคลานอยู่กับพื้น กอดศิวลึงค์
หรือยังอยู่ในอิริยาบถไร้เดียงสาอย่างเด็ก ๆ ถ้าโตขึ้นมาหน่อย
จะนั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัวมี 4 กร ถือขนมโมทกะ กล้วย รวงข้าว
ซึ่งหมายถึงสุขภาพที่ดีของเด็ก ๆ ในครอบครัว หมายรวมถึงให้เด็ก ๆ
เคารพรักในบิดา
มารดา
ปางนี้นิยมบูชากันในบ้านที่มีเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียน
นอกจากนั้นพระพิฆเนศ ยังถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งปัญญา
ด้วยคติธรรมที่แฝงมากับรูปลักษณ์ของพระองค์ คือ ศีรษะใหญ่ มีไว้คิดให้ใหญ่
คิดให้รอบ, นัยน์ตาเล็ก มีไว้มองอย่างตั้งใจ ไม่วอกแวก, ใบหูใหญ่
มีไว้ฟังให้มาก,
ปากเล็ก มีไว้พูดให้น้อย, งวง มีไว้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ใช้น้อมรับสิ่งที่จะเข้ามา, งาที่หักไป เกิดจากการขับไล่ความชั่ว, ท้องที่ใหญ่
มีไว้ย่อยประสบการณ์ที่ได้รับมาทั้งดีและร้าย,

และสุดท้าย
หนู คือตัวแทนของความปรารถนาภายในจิตใจ ซึ่งถ้าไม่ควบคุมแล้วย่อมจะนำไปสู่หายนะ
ปกติพระองค์จะขี่มันไว้ แต่เราปล่อยมันออกมาวิ่งเล่นบ้าง
ขอแค่อย่าให้มันนำเราก็แล้วกัน
โอม
ศรี บาลา คณปติ ยะนะมะฮา ด้วยความเคารพอันกอปรด้วยสติพิจารณา
ข้าขออัญเชิญมงคลแห่งพระองค์ นำปัญญาและความสำเร็จ มาสู่พวกข้า และ
งานที่จะได้สร้างสรรค์ออกมาเพื่อเด็กๆ ด้วยเทอญ


โดย ร่มไทร ศักดาเดชไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Loading...